torsdag 21 januari 2010

Proprietary - positivt eller negativt?

Då jag snart ska åka på en större branschmässa i London så har jag börjat mejlbombas av diverse utställare som vill väcka mitt intresse för deras monter och de produkter som de kommer att visa. Nyligen fick jag ett mejl från ett företag som skulle visa upp sina "proprietary inventions".

Det fick mig att tänka på hur min syn på proprietära lösningar har ändrats och hur ordet uppfattas olika beroende på vilken värld man lever i. För dom innebär ordet naturligtvis något positivt, annars hade de aldrig skrivit så. Slår man upp ordet proprietary i Wiktionary så får man bl a förklaringen "Manufactured exclusively by the owner of intellectual property rights" och det är självklart denna betydelse de är ute efter, att deras produkt är unik och baserad på egenhändigt utvecklad teknik.

Men jag som har brännts av proprietära lösningar och alltmer väljer öppna alternativ ser det hela annorlunda. I min lilla privata ordlista så förklaras "proprietary solution" snarare med följande skrivning:

"En teknisk lösning som endast levereras av och kan modifieras av en aktör som man därmed blir helt beroende av för framtida förbättringar och uppdateringar. Lösningen är dessutom oftast icke-standard, dåligt dokumenterad och dåligt understödd/förstådd av omvärlden. Möjlighet att själv anpassa produkten till sina föränderliga behov är oftast kraftigt begränsad av tekniska och legala hinder. Den dag aktören lägger ner produkten eller lägger ner sin verksamhet så står man med brallorna nere, såvida man inte dessförinnan övergett produkten."

Wiktionary ger också en alternativ tolkning av ordet proprietary som passar mer in på min syn, nämligen "Possessive, jealous, or territorial", då om en person. Jag tycker nämligen dessa karaktärsdrag oftast återfinns hos företag och personer som använder ordet proprietärt som något positivt. Ordet tyder på ett överdrivet behov av att vakta, kontrollera och bestämma över hur deras produkt används när de t o m i sin marknadsföring mot kund på detta sätt inte kan låta bli att hävda att produkten verkligen är deras egendom, endast deras och absolut inte någon annans!

Därmed inte sagt att proprietära lösningar alltid skulle vara fel eller förkastliga, jag jobbar ju själv med att utveckla en sådan som vi licensierar till kunder. Att en produkt eller lösning är proprietär är alltid negativt för användaren/kunden även om produkten som helhet kan vara det bästa valet. Att man då använder ordet proprietärt i en positiv bemärkelse är för mig en tydlig varningsklocka om att man inte fattat sina kunders egentliga behov.

[intressant?]

2 kommentarer:

  1. Felet är att icke-infödda engelsktalande som du och jag har lärt oss ordet "proprietär" genom vår kontakt med programvara. Så är ju inte fallet med infödda engelsktalande.

    Ett mer svenskt uttryck är "patentlösning", där företag förr skröt med att de hade patent, typ ASSA:s patentlås eller Ture Sventons patenterade kylskåp Nordpolen. Vill vi ha patentlösningar? Det brukade vara något bra, men det är ju bara låsföretaget ASSA som får göra ASSA:s patentlås och nyckelämnen. Vi kanske vill ha en standardiserad lösning i stället?

    SvaraRadera
  2. Lars: Jag tror du har rätt i din analys av hur vi uppfattar ordet "proprietary" just för att vår första kontakt med ordet är negativt. Trots att jag ser patent som något lika ont så har ordet patentlösning inte samma negativa klang då jag mycket riktigt lägger en annan innebörd i det.

    När det gäller just det typiska ASSA-låset så måste de patenten ha gått ut nu. Jag kommer ihåg att mina föräldrar hade ett sådant på vår ytterdörr när jag var liten och det är mer än 25 år sedan nu. Idag är det nog andra faktorer (etablerat varumärke och gott rykte, försäljningskanaler m.m.) som gör att de fortfarande har ett såpass starkt grepp om marknaden.

    SvaraRadera