fredag 9 juli 2010

Pioneer One:s insamling når sitt mål

Jag har tidigare bloggat om Pioneer One, ett Sci-Fi drama som är den första torrent-distribuerade och tittarfinansierade TV-serien. Efter att ha säkrat initial finansiering genom Kickstarter så producerade man ett pilotavsnitt som släpptes för mindre än en månad sedan samtidigt som man började samla in pengar för de nästföljande tre avsnitten.

Denna insamling har nu passerat sitt mål på $20.000 och man kommer därför att börja filma igen i september. Insamlingen fortsätter dock i hopp om att nå $30.000 för större produktionsbudget och än så länge har man mottagit $23.401, så även detta mål ser ut att nås.

Därmed är världens första tittarfinansierade, torrent-distribuerade och Creative Commons-licensierade TV-serie ett faktum. Hur många avsnitt det kommer att bli får tiden utvisa men som socialt experiment så ser jag detta som mycket lyckat då det påvisar med all tydlighet att communitybaserad TV- och filmproduktion under Creative Commons är klart genomförbart och att det därmed inte behövs ett traditionellt distributionsbolag mellan producenter och tittare.

Jag hoppas på att framtiden även innehåller kommersiell sponsring för sådana här projekt. Om producenterna av film och TV-serier till större grad kan finansieras genom direkt sponsring och bidrag istället för ersättning för syndikering genom de etablerade kommersiella kanalerna, så skulle motsättningen mellan privatkopiering (av industrin kallad piratkopiering) och producenterna utraderas. En TV-serie som kopieras och ses av många skulle tveklöst få fetare sponsringskontrakt och mer bidrag och därmed skulle privatkopieringen främst öka intäkterna och bli något som producenterna uppmuntrar. Samtidigt skulle produktionsbolagen göra sig fria från det gissel som de alltför kontrollerande distributionsbolagen utgör. Alla förutom dagens etablerade mediadistributörer skulle vinna på en sådan förändring.

[intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar