lördag 25 juli 2009

DN skriver om öppen källkod, jämför med piratrörelsen

Upptäckte precis följande lilla artikel på DN som kan ses som en tunn sammanfattning av och bakgrundshistoria om öppen källkod:

Kriget om den öppna källkoden

Tyvärr är artikeln väldigt urvattnad och kommer nog inte att bidra särskilt till en större förståelse för öppen källkod bland allmänheten men det är ändå kul och positivt att se DN skriva om öppen källkod.

Artikeln gör också en intressant och tänkvärd koppling mellan öppen källkod och piratrörelsen då båda handlar om communities som i kamp mot storbolag tar saken i egna händer för att lösa sina problem (utveckling/distribution av programvara vs distribution/marknadsföring av musik) samt slå sig fri från storbolagens regler och onaturliga restriktioner.

Visst finns det stora skillnader mellan öppen källkod och piratrörelsen, bl a handlar öppen källkod om egen produktion och totalt oberoende medans piratrörelsen endast handlar om egen distribution av andras verk och artikeln påstår heller inget annat. Dock tycker jag att den väl belyser den större helheten då öppen källkod, piratkopiering och creative commons alla är delar av en större samhällsrörelse som i mina ögon främst handlar om att göra oss oberoende av anonyma, opersonliga och allt mer profitdrivna storbolag genom att göra oss alla till medproducenter av de tjänster vi nyttjar och storbolagen tidigare framställt.

Själv är jag övertygad om att piratrörelsen, under förutsättning att den får fortsätta att utvecklas och frodas, endast är ett förstadie till den verkliga revolutionen inom framställning och distribution av kreativa verk där mediebolag och producenter i framtiden kommer att framställa och distribuera verk i samverkan med communities. När de inser att "parasiten" piraterna inte går att bli av med så kommer de att börja acceptera dess existens och börja se fördelarna den kan ge. Ett symbiotiskt förhållande kommer då gradvis att utvecklas och framgångsrika kreatörer kommer att se piraterna som de communities av fans och frivilligarbetare som de egentligen är, vilken rätt utnyttjad kan bli deras största och mest värdefulla tillgång. Därmed kommer piratrörelsen att transformeras till en accepterad och respekterad aktör som gör en värdefull samhällsnytta genom gallring, kategorisering, marknadsföring och distribution av immateriella verk. Dessa symbiotiska förhållanden mellan industri och community är redan ett faktum inom öppen källkod och håller på att bildas även inom Creative Commons, se Jamendo som ett lysande exempel.

När detta sker så kommer i princip musikbranschen, filmbranschen, bokbranschen etc uppgå i den Creative Commons-rörelse som redan formats och nu växer så att det knakar. När detta sker så har alla förutom de stora mediebolagen och profitdrivna populärkreatörer från pyramidens topp vunnit. Pirater, publiken och majoriteten av kreatörerna tillhör alla vinnarna när de alla närmar sig varandra och de flesta immateriella verk utvecklas under Creative Commons-liknande förhållanden och fritt kan distribueras i ickekommersiella syften.

För min del så får gärna utvecklingen mot denna framtid gå betydligt snabbare.

1 kommentar:

  1. Amen!
    Synd att det ska behöva ta sådan tid bara...

    SvaraRadera