tisdag 25 maj 2010

Det ser ljust ut för fria videoformat på nätet

Det kommer många positiva nyheter nu gällandes öppna/fria format för video på nätet. En fri framtida webb förutsätter ett fritt, väletablerat format för video precis som vi idag har fria format för bilder i form av jpeg och png.

Först såg det dystert ut efter att Apple och Nokia förhindrade det enda fria formatet Ogg/Theora från att bli en del av HTML5-standarden. Därefter såg det något ljusare ut när Mozilla och Wikimedia annonserade sitt helhjärtade stöd för Theora i Firefox och Wikipedia samtidigt som de öppet deklarerade att de inte tänker stödja den stängda konkurrenten H.264. Även Opera gick samma väg, men bortsett från dem så backade industrin som helhet istället H.264. Google beslutade sig för att inte välja sida utan inkluderade stöd för båda formaten i Chrome, medans de till största del valde att satsa på H.264 genom direkt stöd på YouTube. Det började se ut som om drömmen om ett fritt videoformat för nätet skulle dö med en långsamt tynande Theora, men så började det ryktas om Googles planer för ett nytt fritt format och för några dagar sedan så släpptes nyheten.

Google har satt ihop ett nytt, fritt format för video på nätet vid namn WebM genom att kombinera videoformatet VP8 från företaget On2 (uppköpt av Google) med det redan etablerade fria ljudformatet Vorbis (från samma utvecklare som Theora, används i .ogg ljudfiler) och det etablerade fria containerformatet Matroska (används i .mkv videofiler). Googles egna rutiner för att packa och spela upp WebM har släppts under den fria BSD-licensen och man har dessutom försäkrat sig om ett brett stöd bland etablerade hårdvaru- och mjukvaruutvecklare. Bland dessa återfinns Opera och Mozilla som helhjärtat stödjer formatet medans Microsoft endast har gett ett försiktigt positivt svar och Apple ännu inte har svarat.

Det finns dock risker med detta format; som alltid finns det risker för patentminor som skulle kunna explodera när formatet väl etablerats och det har nämnts att WebM, då det är nyare och mer likt H.264 än Theora kan vara mer utsatt än Theora. MPEG LA arbetar uppenbarligen utifrån antagandet att så är fallet och att de ska kunna kräva patentavgifter från de som använder sig av WebM, medans Google självklart uppger att de har undersökt saken noga och att WebM inte inkräktar på några patent.

Därför är det skönt att höra att utvecklingen av Theora fortsatt går framåt. Som Chris Blizzard, Open Source evangelist på Mozilla, nämnt i en längre bloggpost så är vi pga patenthotet i en betydligt bättre situation med två fria videoformat istället för ett. Det ekonomiska intresset i att sänka eller beskatta ett öppet format med en patentmina är betydligt lägre om vi enkelt kan hoppa över till ett annat öppet format. Därmed minskar både risken för att det händer och vi har en livbåt ifall skeppet ändå skulle sänkas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar